Мирослава Симова

  Мирослава Симова е завършила френска и италианска филология в Софийския университет
  „Св. Климент Охридски”, последвани от следдипломна квалификация по маркетинг, реклама и
  бизнес комуникации в УНСС в София. Тя започва маркетинг кариерата си в Сийграм, преди да
  се присъедини към Максиъм през 2001 г. като маркетинг директор за България, Македония и
  ОНД (Общност на независимите държави). През 2004 г. е назначена за маркетинг директор на
  Максиъм Русия със седалище в Москва, преди да се присъедини към The Absolut Company през
  2006 г, където заема последователно длъжността експортен директор за Източна Европа,
  експортен директор за Западна Европа и накрая – регионален директор за Северна и Източна
  Европа. От м. юли 2013 г. Мирослава е изпълнителен директор на „Перно Рикар България”.

  Контакти

  Имате въпроси? С удоволствие ще ви отговорим! :)

  Интересувате се от нашите кариерни събития?

  Абонирайте се!

  Разберете първи за нашите предстоящи кариерни събития за българи с опит в чужбина!