Мартин Димов

    Мартин Димов има докторска степен по статистика и демография, Chevening Scholar в Оксфордския университет. Има 18-годишен професионален опит в пазарните проучвания, извадковите изследвания, статистическия анализ, машинното обучение и управлението на проекти. Неговият опит включва прилагането на математически методи при обработката на данни (data science), моделиране на продажбите, CRM анализи, потребителска сегментация и др. Освен солидния статистически опит Мартин има опит в анализиране на данни в различни индустрии и задълбочени познания в областта на бизнес анализа. Някои от тях са: прогнозиране и моделиране на продажбите, визуализация на данни и съвременни методи за събиране и оптимизация на маркетингова информация. Ръководи екип от специалисти в областта на математическата обработка на данни. Някои от основните дейности на неговия екип включват комбинирането на различни източници на информация от представителни проучвания, вътрешно-фирмена финансова статистика, както и индивидуални данни за клиентите, които са неизменна част от анализа и прогнозирането на различни видове бизнес показатели (KPIs). Неговите последни проучвания са в областта на изграждането на съвременни полуавтоматизирани аналитични продукти, базирани на изкуствен интелект и инструменти за интерактивна визуализация на данни.

    Контакти

    Имате въпроси? С удоволствие ще ви отговорим! :)