Магдалена Мачева

    Магдалена Мачева по образование е Магистър Клиничен Фармаколог и Бакалавър по

    Фармакология. Завършва бакалавърската си степен през 2014 година в университета в Абърдийн, Шотландия, където продължава своя магистър. Лятото на 2015 година, след успешно завършване на магистърската си степен, Магдалена се връща в България въпреки разкриващите се пред нея възможностти в Обединеното кралство. През есента на 2015, започва работа като стажант в отдел Верига снабдяване към фармацевтична компания Актавис, днес част от Тева. Пролетта на 2016 година е вече Junior Supply Chain Master Data Steward. Година по-късно е вече Senior Supply Chain

    Master Data Analyst.

    Контакти

    Имате въпроси? С удоволствие ще ви отговорим! :)