Общи условия за изложители

Моля, запознайте се с нашите
общи условия за изложители

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”, от една страна, и компаниите-участници в събития, под шапката на “Кариера в България. Защо не?”, от друга страна. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

I. Основни понятия

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:
Събитие: Всяко събитие, което се организира под шапката на “Кариера в България. Защо не?”
Организатори: Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”
Фирма-участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие като компания, която е достъпна на уебсайта.
Уебсайт: уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн регистрация.

II. Такса регистрация

Всички цени са в лева и са крайни. Основание за неначисляване на ДДС: чл.113 ал.9 от ЗДДС. След като данните са попълнени успешно, регистрираната Фирма-участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок, упоменат в потвърждението за регистрация.

Таксата участие за форума и приходите от него се използват за финансиране и изпълнение на нестопанската цел и дейност на Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”. Приходите от събитието се използват изключително и само за подготовка и реализация на събитието и поддържащите дейности около комуникацията с целевите групи – българи, с образование и опит в чужбина и работодатели в България.

Регистрации, постъпили след 18.08.2017 не фигурират в печатните материали.

III. Защита на личните данни

Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да използват част от въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, които обявява за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.

Всяка фирма-участник и неговите представители, се съгласява да бъдат снимани по време на събитието и тези снимки стават притежание на Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”. Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да фотографират и заснемат залата, посетителите и фирмите-участници по време на събитието и да използват заснетите материали за маркетинг цели.

Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да предоставят името и фирмата (без други данни) на всяка Фирма-участник за маркетинг цели.

 

Всяка Фирма-участник в Събитията е “Администратор на лични данни” по отношение на получените CV-та от участници. Като такъв е необходимо да подсигури, че съхранява личните данни и те не са достъпни за трети лица.

IV. Авторско право

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на „ Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” или на носителите на авторското право. Всяка Фирма-участник има право да използва тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

V. Невъзможност за присъствие

При невъзможност за участие, Фирмата-участник е длъжен да уведоми „Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” по електронен път (имейл), не по-късно от 60 календарни дни преди датата на събитието. След получаване на имейл, Организаторите ще възстановят на 100% заплатената сума на Фирмата-участник.

VI. Отлагане или отмяна на събитието

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да отложат или отменят събитието. „Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” се задължават да посочат друга дата или да дадат указания за възстановяване на внесените от Фирмите-участници суми. В случай на прекратяване на договора по различни причини, „Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”  не носят отговорност за претърпели вреди и пропуснати ползи за Фирмите-участници или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на Фирмата-участник.

VII. Ограничаване на отговорността

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не носят отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Фирми-участници при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не поемат отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не носят отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Фирмата-участник в събитието.

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не носят отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Фирмата-участник в събитието.

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не носят отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

VIII. Промени

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да извършват промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Контакти

Имате въпроси? С удоволствие ще ви отговорим! :)


В А Ж Н О !

Благодарим Ви! Моля, попълнете формата докрай, за да завършите регистрацията си