Общи условия за изложители

Моля, запознайте се с нашите
общи условия за изложители

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”, от една страна, и компаниите-участници в събития, под шапката на “Кариера в България. Защо не?”, от друга страна. Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация.

I. Основни понятия

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:
Събитие: Всяко събитие, което се организира под шапката на “Кариера в България. Защо не?”
Организатори: Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”
Фирма-участник: всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие като компания, която е достъпна на уебсайта.
Уебсайт: уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн регистрация.

II. Такса регистрация

Всички цени са в лева и са крайни. Основание за неначисляване на ДДС: чл.113 ал.9 от ЗДДС. След като данните са попълнени успешно, регистрираната Фирма-участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за извършване на плащането.

Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане, което трябва да бъде извършено в срок, упоменат в потвърждението за регистрация.

Таксата участие за форума и приходите от него се използват за финансиране и изпълнение на нестопанската цел и дейност на Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”. Приходите от събитието се използват изключително и само за подготовка и реализация на събитието и поддържащите дейности около комуникацията с целевите групи – българи, с образование и опит в чужбина и работодатели в България.

Регистрации, постъпили след 18.08.2017 не фигурират в печатните материали.

III. Защита на личните данни

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни?

Сдружение Тук-Там, БЕК2БГ ООД и Фондация “Идентичност за България” са администратор на лични данни по отношение на изпратените от Вас и обработвани от нас данни.
Когато се свържете с “Кариера в България. Защо не?” при попълване на онлайн форма за регистрация, ние ще обработим информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които данни: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес, фирма, позиция. Препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни, разкриващи расов или етнически произход, религия, членство в синдикати, сексуална ориентация, здраве и т.п.

Всяка фирма-участник и неговите представители, се съгласява да бъдат снимани по време на събитието и тези снимки стават притежание на Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”. Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да фотографират и заснемат залата, посетителите и фирмите-участници по време на събитието и да използват заснетите материали за маркетинг цели.

На следващо място, можем да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражним или защитим законните си права.

Сдружение Тук-Там, БЕК2БГ ООД и Фондация “Идентичност за България” като съорганизатори на форума “Кариера в България. Защо не?” ще обработват Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

Защо събираме и обработваме личните Ви данни?

При попълване на формата за регистрация на форума “Кариера в България. Защо не?”, ние си запазваме правото да използваме въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, които обявяваме за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.
Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес), информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонаменти за нюзлетъри съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна.
Как защитаваме Вашите права?

Сдружение Тук-Там, БЕК2БГ ООД и Фондация “Идентичност за България” като съорганизатори на форума “Кариера в България. Защо не?” обработват Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.
Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни пишете : вижте данните за контакт по-долу.

Като лице, за което се отнасят данните, имате право на достъп до обработваните за Вас лични данни. Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Какви мерки за защита на Вашите данни прилагаме?

Осигуряваме максимална защита на регистрираните за нашите събития, когато ни предоставят своите данни. Сдружение Тук Там, БЕК2БГ ООД и Фондация “Идентичност за България” няма да разпространят Ваши лични данни без Ваше изрично съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, ние ще ги изтрием по траен начин и няма да ги използваме в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.

Данни за контакт: firmi@karieravbulgaria.com

Сдружение Тук Там, БЕК2БГ ООД и Фондация “Идентичност за България” съхраняват ввтобиографии, файлове, снимки или други документи и информация до 1 година след провеждане на “Кариера в България. Защо не?” или когато ни информират да ги изтрием.

Всяка Фирма-участник в Събитията е “Администратор на лични данни” по отношение на получените автобиографии от участници. Като такъв е необходимо да подсигури, че съхранява личните данни и те не са достъпни за трети лица.

IV. Авторско право

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на „ Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” или на носителите на авторското право. Всяка Фирма-участник има право да използва тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

V. Невъзможност за присъствие

При невъзможност за участие, Фирмата-участник е длъжен да уведоми „Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” по електронен път (имейл), не по-късно от 60 календарни дни преди датата на събитието. След получаване на имейл, Организаторите ще възстановят на 100% заплатената сума на Фирмата-участник.

VI. Отлагане или отмяна на събитието

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да отложат или отменят събитието. „Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” се задължават да посочат друга дата или да дадат указания за възстановяване на внесените от Фирмите-участници суми. В случай на прекратяване на договора по различни причини, „Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там”  не носят отговорност за претърпели вреди и пропуснати ползи за Фирмите-участници или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на регистрацията на Фирмата-участник.

VII. Ограничаване на отговорността

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не носят отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Фирми-участници при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не поемат отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не носят отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Фирмата-участник в събитието.

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не носят отговорност за индиректни или последващи загуби, следствие на участието на Фирмата-участник в събитието.

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” не носят отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

VIII. Промени

„Фондация “Идентичност за България”, Бек2БГ ООД и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да извършват промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.

Контакти

Имате въпроси? С удоволствие ще ви отговорим! :)