Общи условия за кандидати

Моля, запознайте се с нашите
общи условия за кандидати

 I. Защита на личните данни

Организаторите на Форум “Кариера в България. Защо не?” – Фондация “Идентичност за България” и Сдружение “Тук – Там” са регистрирани администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. В тази връзка, те се задължават да спазват разпоредбите на този Закон и отговарят за данните и информацията, получени по повод на задължителната регистрация, предмет на настоящите Общи условия. Изключения са случаите на изискване на такава информация по разпореждане на компетентните държавни органи или съдебната власт, по законоустановения в РБ ред, както и случаите на непреодолима сила, случайно събитие и злоумишлени действия на трети лица.

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, кандидатът дава съгласието си информацията и данните за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

В случай на злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или нарушени права и законни интереси на трети лица, Организаторите на Форум “Кариера в България. Защо не?” – Фондация “Идентичност за България” и Сдружение “Тук – Там” няма да се придържат към ограниченията в т. 2 и имат право да предоставят пълна информация на компетентните държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Фондация “Идентичност за България” и Сдружение “Тук – Там” си запазват правото да фотографират и заснемат събитието, включително и кандидатите и да използват заснетите материали за маркетинг цели.

II. Посредническа дейност

Фондация “Идентичност за България” е лицензиран посредник по наемане на работа с Удостоверение номер 1700 от 17.03.2014.

Кандидатът не дължи на Фондация “Идентичност за България” възнаграждение за осъщественото посредничество.

Контакти

Имате въпроси? С удоволствие ще ви отговорим! :)


В А Ж Н О !

Благодарим Ви! Моля, попълнете формата докрай, за да завършите регистрацията си