Публикувайте обява в нашия сайт и достигнете до топ кандидати с опит в чужбина

Достигнете до стотици топ кандидати, като публикувате Ваша обява на сайта на „Кариера в България. Защо не?“. Поради големия интерес към нашите кариерни събития, сайтът ни се посещава ежедневно от стотици кандидати, търсещи работа.

Условия

75 лв / 30 дни
75 лв / 30 дни

Видима на по-долни позиции в списъка с обяви за работа

150 лв / 30 дни
150 лв / 30 дни

Видима на най-горни позиции в списъка с обяви за работа

1500 лв / 12 месеца
1500 лв / 12 месеца

Включва 10 златни обяви и неограничен брой стандартни за 12 месеца

480 лв / 6 месеца
480 лв / 6 месеца

Публикуване на Вашето лого в „Препоръчани“ (страница „Обяви“)